Fastighetsskötsel

 

Fastighetsskötsel

Vi utför såväl inre som yttre fastighetsskötsel för såväl bostadsrättsföreningar som enskilda fastighetsägare och för villaägare.

Inre fastighetsskötsel: Vi utför all inre skötsel, som, städning, lampbyte, rensning av avlopp, nyckeltjänster mindre reparationer mm. Vi sköter också vicevärdsuppgifter med löpande administration vilket innebär samarbete med bostadsrättsföreningens styrelse, fakturahantering, lägenhetsbyten, kontakt med hantverkare och myndigheter mm.

Yttre fastighetsskötsel: All yttre skötsel för bostadsrättsföreningar och andra privata fastighetsägare,
villaägare och vid industrifastigheter. Det innebär gräsklippning, trimning, ogräsrensning, ansning av träd, buskar, häckar och trädfällning. Vi röjer snö och utför halkbekämpning Vi utför också städning mm samt anlägger gräsmattor och utför plattläggning.

För ytterligare upplysningar, vänd till Helen Stöby tel: 072 544 21 00 eller till vår företagstelefon 0563-50030.
Eller maila oss på mtt.yttre@gmail.com